• Anne Bostad
Bilde av Anne Bostad

Anne Bostad

Seniorrådgiver

Anne arbeider med lederutvikling og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Hun har bred erfaring fra HR-feltet og utfører også oppdrag innen konflikthåndtering, lederveiledning/coaching og teamutvikling. Anne har høy kompetanse på utvikling og implementering av arbeidsgiverpolitikk/organisasjonspolitikk i ulike typer organisasjoner, og på utvikling av lærende organisasjoner.

Anne har juridisk embetseksamen og videreutdanning i psykologi, har gjennomført masterprogram i kommunikasjon på BI og er sertifisert NLP practitioner (coaching). Hun har arbeidserfaring blant annet som fylkespersonalsjef i Oppland fylkeskommune, rådgiver i eget konsulentfirma og jurist i hhv fylkesadministrasjonen og Sykehuset Innlandet HF.