• Dag Langfjæran
Bilde av Dag Langfjæran

Dag Langfjæran

Seniorrådgiver

Dag arbeider med lederutvikling på toppleder-, virksomhetsleder- og førstelinjenivå; og med ulike organisasjonsutviklings- og omstillingsprosesser. Han har omfattende erfaring fra oppdrag innen tjenesteutvikling, kvalitetsutvikling og organisasjonsutvikling. Dag har nå et særlig fokus på skole- og barnehagesektor, og har de siste årene jobbet mye med skoleeierskap, styringsdialog og læringsdialog.

 

Dag har forelesningserfaring på mastergradsnivå i forbindelse med UDIRs rektorprogram og barnehagestyrerprogram.

Dag har jobbet som konsulent siden 2001, og før det har han over 20 års yrkeserfaring fra kommunal sektor, bl.a. som skolesjef. Han har også ledererfaring fra privat næringsliv (8 år i PwC) og organisasjonslivet. Han har sin grunnutdanning fra Universitetet i Trondheim; kjemi, matematikk og biologi, med hovedfagsoppgave innen entomologi. Senere har han studert jus ved Universitetet i Oslo, og økonomi, markedsføring og ledelse (inkl. coaching) ved Handelshøgskolen BI.

 

Dag har vært medlem av to regjeringsoppnevnte utvalg; Magnussenutvalget (1992) som utredet pedagogiske, administrative og økonomiske konsekvenser av innføring av 13-årig skoleløp for grunnutdanningen, og Sjøbergutvalget 1 og 2 (1994 og 1995) som utredet naturfagets stilling i norsk utdanning.

 

Noen relevante publikasjoner: "Kom Nærmere!" Om kommuners og fylkeskommuners arbeid for å bedre elevenes læringsresultater. FoU-rapport til KS, 2010; og "Sammen om en bedre skole." Kvalitetsforbedring gjennom dialog. FoU-rapport til KS. Kommuneforlaget. 2004.