• Jørgen Worum
Bilde av Jørgen Worum

Jørgen Worum

Seniorrådgiver

Jørgen Worum brenner for utvikling og arbeider med omstillings- og endringsprosesser, tjenesteanalyse og tjenestedesign med hovedvekt på helse og omsorg. Han arbeider også med innføring av heltidskultur for å sikre kvalitet og riktig bruk av kompetanse. Jørgen jobber i tillegg med lederutvikling for ledere på alle nivå og innen alle tjenesteområder, lederveiledning og teamutvikling.

Jørgen har jobbet som enhetsleder for institusjonstjenesten, avdelingsleder i hjemmetjenesten, psykiatrisk sykepleier, konsulent (NAV), lærer (helse og sosialfag og sykepleieutdanningen) og som sykepleier. Er utdannet master (MPA Master of Public Administration fra Copenhagen Business School), pedagog og sykepleier.