• Karianne Fjeldstad
Bilde av Karianne Fjeldstad

Karianne Fjeldstad

Seniorrådgiver

Karianne Fjeldstad arbeider med utviklingsprosesser med kontinuerlig forbedring / lean-prosesser og innovasjon som spesialområder. Karianne utdanner interne prosessveiledere for å øke kommunenes forbedringskompetanse og utviklingskapasitet. Hun arbeider videre med lederutvikling og lederveiledning, digitalisering, serviceutvikling, kvalitetsutvikling, og risiko og sårbarhetsanalyse.

Karianne har mange års erfaring fra Bærum kommune og Drammen kommune og har blant annet arbeidet med lederutvikling, innovasjon, lean, digitalisering, effektivisering, serviceutvikling og risiko og sårbarhetsanalyse.  Hun er utdannet statsviter med hovedfag i administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Hun har også videreutdanning i Consulting fra BI.