Konflikthåndtering

Det er et lederansvar å gripe tak i konflikter og søke disse løst. Mange ledere er flinke til både å forebygge og løse konflikter tidlig i nær samhandling med sine medarbeidere.

På tross av dette er det mange eksempler på konflikter som har eskalert og blitt store over tid, og som kan være vanskelig å løse uten ekstern bistand. Det kan være klokt å bringe inn en person som ikke har noen ”historie” og / eller rolle i det arbeidsmiljøet som sliter med sitt interne samspill knyttet til en eller flere personer.

Vi skreddersyr slike prosesser med fokus på utvikling og valg av et nytt fremtidsfokus. Læringsperspektivet i en slik prosess er etter vår oppfatning helt sentralt. KS-Konsulent samarbeider også med KS Advokatene for å håndtere eventuelle arbeidsrettslige sider ved en konflikt på en korrekt og ryddig måte. 

Vi kan også gjennomføre en kursdag der deltakerne får en praktisk og teoretisk innføring i hvordan man systematisk kan jobbe for å forebygge konflikter, og hvordan man gjennomfører den viktige samtalen når konflikter oppstår.

Kontakt

Anne Bostad

Anne Bostad

Seniorrådgiver

Kontakt

Hanne Kjensli

Hanne Kjensli

Seniorrådgiver