Styret

Styret i KS-Konsulent as består av følgende personer:

Styreleder Lars Buer
lars.buer@sagacorporate.no
930 38 632

Nestleder Bjørg Ravlo Rydsaa
Direktør KS-Bedrift
bjorg.ravlo.rydsaa@ks.no
913 89 985

Styremedlem Helene Arholm
Regiondirektør KS Vest
helene.arholm@ks.no
958 51 187

Styremedlem Hildegunn Andreassen
Seniorrådgiver KS-Konsulent
hildegunn.andreassen@ks.no
481 13 681