Kommunekompasset

Er din kommune en moderne og lærende organisasjon som fremmer utvikling gjennom involvering, styringsdialog og resultatfokus, eller mer av den trauste utgaven som jobber tiltaksbasert og har budsjettet som det primære styringsverktøyet?

Dette kan kommunekompasset gi deg svar på.

Kommunekompasset er et verktøy som vurderer og måler kommuners praksis gjennom 8 fokusområder.

 

På hvert av disse områdene måles kommunen opp mot ”idealkommunen”. På bakgrunn av dette gis en skår for å bedømme hvor god kommunens resultater er i forhold til dette idealet. Maksimal skår for hvert fokusområde er 100 poeng, slik at man til sammen totalt kan oppnå 800 poeng. Høyeste skår som er oppnådd av en kommune er 656, mens gjennomsnittet er på i underkant av 350.

Kommunekompasset er et internasjonalt verktøy, og KS har sammen med sine søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark, utviklet en versjon som nå benyttes i alle tre landene, noe som også muliggjør sammenligning på tvers av landene.

Kommunekompasset er et felles verktøy som både KS i Norge og SKL i Sverige anbefaler kommunen å bruke. Verktøyet er identisk for begge land. SKL har laget denne videoen som forteller mer om Kommunekompasset: https://www.youtube.com/watch?t=293&v=4ikGHhE2mlM.

Lurer du hvem som er Skandinavias beste kommuner? Da kan du sjekke denne linken: http://ryc.stratsys.se/SKL2/index.asp?language=no

Upplands-Väsby er en svensk kommune som har brukt Kommunekompasset systematisk i flere år. Se dem fortelle om sin erfaringer her; https://www.youtube.com/watch?v=ISe7B4RrdGo

Kontakt

Håvard Moe

Håvard Moe

Seniorrådgiver

Kontakt

Ingjerd Astad

Ingjerd Astad

Seniorrådgiver