Tjenestedesign
Kurs i Tjenestedesign. Foto: KS-K.

Tjenestedesign

Tjenestedesign er en samlebetegnelse på verktøy og prosesser vi kan bruke for å forbedre tjenestenes utforming. I slike prosesser legger vi vekt på å se tjenestene ut fra brukerens behov.

KS-K jobber ut fra det som gjerne kan kalles grunnfilosofien innen tjenestedesign:

  • Brukerfokusert – å se tjenesten fra brukerens ståsted, tjenesten skal skape gode erfaringer, og gode opplevelser

  • Sekvensiell – å se tjenesten som en sammenhengende prosess med flyt og god rytme, sømløse tjenester

  • Samskaping – å involvere alle interessenter når tjenesten skal utformes

  • Synliggjøring – å få fram de kvalitetene som ligger bak tjenesten når dette kan øke brukerens forståelse av tjenesten, eller opplevelse av tjenestens verdi

  • Helhetlig – å se alle prosesser og kvaliteter ved tjenesten og vurdere dem samlet

    Å jobbe med tjenestedesign fordrer systematisk arbeid. Vi bistår din kommune eller fylkeskommune med å samle data, analysere data, og utforme / redesigne tjenesten. I prosessene bruker vi også visualiseringsteknikker for å presentere komplekse data på en lett forståelig måte.   

    KS-K kan både gjennomføre prosessene for å forbedre en konkret tjeneste, eller lære opp interne prosesskonsulenter som kan være interne ressurser i arbeidet med tjenestedesign. KS-K holder også kurs i tjenestedesign i samarbeid med KS-Agenda. Se kurskalenderen til KS-Agenda. Kursansvarlige er Anna Tokle Amundsen og Åsbjørn Vetti fra KS-Konsulent.