• Årsmelding 2016
Årsmelding 2016
Samtaler to og to. Fra lederutviklingsprogram ved seniorrådgiver Arild Stana (til høyre).

Årsmelding 2016

Hva jobbet KS-K med i 2016, og hvilke kommuner og fylkeskommuner jobbet vi med? Hvilke fortellinger vil vi formidle fra 2016? Hva er de økonomiske nøkkeltallene?

KS-Konsulent fortsatte veksten i 2016 i tråd med langtidsplanen som går til 2021. Ekstra gledelig er det å se hvor godt de nye seniorrådgiverne er tatt i mot i markedet, sider daglig leder Åsbjørn Vetti.

KS-Konsulent arbeidet med 236 kommuner og fylkeskommuner. I tillegg hadde vi 87 samarbeidsprosjekter med KS og andre samarbeidspartnere. I mange av disse samarbeidsprosjektene inngår nettverk av kommuner. I sum arbeidet KS-Konsulent med mer enn 2/3 deler av alle norske kommuner og fylkeskommuner. 

 

Ekstra gledelig er det å se hvor godt de nye seniorrådgiverne er tatt i mot i markedet. Åsbjørn Vetti, daglig leder

 


FORTELLINGER FRA 2016

Klikk her for å lese noen av våre fortellinger fra 2016. KS-K jobber med ledelse og organisasjon, tjenesteutvikling og innovasjon, styring og analyse, og politikk og samfunn.

 

 


ØKONOMISKE NØKKELTALL 

Omsetningen i 2016 ble på 28,9 mill kr, som er en oppgang på 19 % fra 2015. Årsresultatet før skatt ble 3,6 mill. kr. Dette tilsvarer 12,4 i resultatprosent.  Resultat etter skatt ble 2,6 mill. kr, som er en oppgang på 13 % fra 2015. Egenkapitalen pr. 31.12.2016 var 16 %.

 

Kontakt

Åsbjørn Vetti

Åsbjørn Vetti

Seniorrådgiver og Daglig leder