Hvor har vi vært og hva har vi gjort?

Hvor har vi vært og hva har vi gjort?

 

Oversikt over oppdrag utført av KS-Konsulent i 2016

Nedenfor den fylkesvise oversikten vises oversikt over oppdrag utført i samarbeid med KS / andre samarbeidspartnere.

Kommuner/fylkeskommuner                                                              TOTALT

236

 

 

Østfold

17

Moss kommune

Ledersamling

Ledersamling Helse og omsorg

Hovedavtalen

Håvard Moe

Ingjerd Astad

Geir Johan Hansen

Hildegunn Andreassen

Arild S Stana

Moss & Rygge kommuner

Kommunereform

Håvard Moe

Sarpsborg & Rakkestad kommuner

Kommunereform

Ingjerd Astad

Sarpsborg kommune

Ledersamling

Innføring i 10-FAKTOR

Implementering ny ledelse- og organisasjonsmodell i NAV

Ingjerd Astad

Jørn-Arild Mikkelsen

 

 

Fredrikstad, Hvaler og Råde kommuner

Kommunereform

Ingjerd Astad

Indre Østfold (Marker, Eidsberg, Askim, Spydeberg, Hobøl)

Kommunereform

Håvard Moe

Ingjerd Astad

Halden kommune

Mentor

Kristine C Hernes

Rygge kommune

Implementering av ny ledermodell i nye Rygge ungdomsskole

Coaching ny rådmann

Fra individrettet til systemrettet arbeid i PPT

Fremtidens bibliotek – kombinasjonsbibliotekutvikling

Lederutvikling

Jørn-Arild Mikkelsen

Håvard Moe

Spydeberg kommune

Holisme innen kommunalområde utdanning og oppvekst

Implementering ny skoleledermodell

Ledelse for kvalitet i barnehagesektoren

Jørn-Arild Mikkelsen

Askim kommune

Kulturdugnad skole / PPT

Implementering ny skoleledermodell

Lederutvikling

Lederbistand ved fusjon av 2 virksomheter

Ekstern vurdering av alle skoler

Jørn-Arild Mikkelsen

Dag Langfjæran

Hanne Kjensli

Østfold fylkeskommune

Lederutvikling for alle rektorene i videregående skole

Dag Langfjæran

Marker kommune

KOSTRA-analyse

Håvard Moe

Våler kommune

Samspill politikk - administrasjon

Åsbjørn Vetti

Fredrikstad kommune

Ledersamling 10-FAKTOR

Åsbjørn Vetti

 

 

Akershus

16

Hurdal & Ullensaker kommuner

Kommunereform

Håvard Moe

Aurskog-Høland kommune

Ledersamling

Innføring i 10-FAKTOR

Annen tjenesteutvikling og innovasjon

K-Lean

Styrekurs

Ingjerd Astad

Åsbjørn Vetti

Chriss Madsen

Geir Johan Hansen

Arild S Stana

Gjerdrum kommune

Samling for administrative ledere og folkevalgte

Kommuneplanlegging

Ingjerd Astad

Nesodden kommune

Ledersamling

Innføring i 10-FAKTOR

Ingjerd Astad

Åsbjørn Vetti

Anne Bostad

Fet kommune

Folkevalgtseminar

Heltidskultur

Ingjerd Astad

Hildegunn Andreassen

Geir Johan Hansen

Lørenskog kommune

Innbyggerundersøkelse

Utarbeidelse av rapport

Ingjerd Astad

Geir Johan Hansen

Asker kommune

Helse og omsorg

Kommunestruktur

Chriss Madsen

Håvard Moe

Ullensaker kommune

Styring og analyse

Chriss Madsen

Ski kommune

Styring og analyse

Ledersamlinger

Folkevalgtprogram - eierstyring

Chriss Madsen

Håvard Moe

Arild S Stana

Oppegård kommune

Opplæring 10-FAKTOR

Anne Bostad

Hildegunn Andreassen

Ås kommune

Opplæring 10-FAKTOR

Anne Bostad

Hildegunn Andreassen

Frogn kommune

Opplæring 10-FAKTOR

Lederutvikling - Ledelse av læringsarbeid

K-Lean

Anne Bostad

Hildegunn Andreassen Dag Langfjæran

Geir Johan Hansen

Nittedal kommune

Lederutvikling - Læringsledelse

Dag Langfjæran

Sørum kommune

Konfliktløsning

Anne Bostad

Nannestad kommune

Ledersamling

Håvard Moe

 

 

Oslo

1

Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Gjennomgang av 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelsen

Utarbeidelse av rapport

Ingjerd Astad

Oslo Kemnerkontor

Ledersamling 10-FAKTOR

Åsbjørn Vetti

Oslo kommune Kompetanse og utviklingsenheten

Prosess med alle medarbeidere – 10-FAKTOR

Seminar med internkonsulenter

Ingelin Burkeland

Åsbjørn Vetti

 

 

Hedmark

17

Løten kommune

10-FAKTOR

Ingelin Burkeland

Åsbjørn vetti

Trysil kommune

Ledersamling – 10-FAKTOR som utviklingsverktøy

Ingjerd Astad

Kari Anne Hoff

Tynset, Tolga, Os, Alvdal, Rendalen, Folldal, Røros og Holtålen kommuner

Kompetanseplanlegging

Ingjerd Astad

Stor-Elvdal kommune

Organisasjonsstruktur

Analyse organisering helse og omsorg

KOSTRA-analyse

Kristine C Hernes

Hildegunn Andreassen

Åsbjørn Vetti

Håvard Moe

Åmot kommune

Lederutvikling

Kristine C Hernes

Kongsvinger kommune

Ressursfordelingsmodell skoler

Dag Langfjæran

Tynset kommune

Lederutvikling

KOSTRA-analyse

Anne Bostad

Håvard Moe

Åsnes kommune

Kommunekompassevaluering

Håvard Moe

Os kommune

KOSTRA-analyse

Folkevalgtopplæring

Håvard Moe

Rendalen kommune

KOSTRA-analyse

Håvard Moe

Hedmark fylkeskommune

Hovedavtalen

Styrekurs

Arild S Stana

 

 

Oppland

15

Østre Toten kommune

Ledersamling – arbeidsgiverpolitikk

Ingjerd Astad

Oppland Fylkeskommune

Lederutvikling

Kollegaveiledning

Dag Langfjæran

Åsbjørn Vetti

Geir Johan Hansen

Hanne Kjensli

Lillehammer kommune

Lederutvikling hjemmetjenesten

HR-Enheten

Tjenesteområde bofellesskap

Sektor for utdanning – oppvekst og kultur

Styring og analyse

Geir Johan Hansen

Anne Bostad

Jørn-Arild Mikkelsen

Chriss Madsen

Øyer kommune

Folkevalgtprogram

Håvard Moe

Ringebu, Nord- og Sør-Fron kommuner

Kommunereformen

Arild S Stana

Gjøvik-regionen (Gjøvik, Nordre Land, Søndre land, Vestre Toten og Østre Toten kommuner)

Eierstyring og styrekurs

Arild S Stana

Lom kommune

Eierstyring

Arild S Stana

Gausdal kommune

Topplederprogram

Hanne Kjensli

Åsbjørn Vetti

Søndre-Land kommune

Samling for nettverksledere

Åsbjørn Vetti

Nordre Land kommune

KOSTRA-analyse

Chriss Madsen

Gran kommune

Helse og omsorg

Chriss Madsen

Lunner kommune

Helse og omsorg

Chriss Madsen

 

 

Buskerud

12

   

Øvre Eiker kommune

Ledersamling

Innføring av 10-FAKTOR

Konflikthåndtering

KOSTRA-analyse

Kommunekompass

Ingelin Burkeland

Åsbjørn Vetti

Ingjerd Astad

Chriss Madsen

Håvard Moe

Lier kommune

10-FAKTOR

Ingelin Burkeland

Nedre Eiker kommune

Ledersamling

Innføring i 10-FAKTOR

Ingjerd Astad

Hole kommune

KOSTRA-analyse

Chriss Madsen

Gol kommune

Omstilling helse og omsorg

Hildegunn Andreassen

Ringerike kommune

Lederutvikling

Organisasjonsutvikling - flyktningetjenesten

Anne Bostad

Arild S Stana

Kari Anne Hoff

Hanne Kjensli

Røyken kommune

10-FAKTOR

Anne Bostad

Hanne Kjensli

Ringerike og Hole kommuner (sammen med Jevnaker kommune)

Kommunereformen

Kommunereformprosess - innbyggerdialog

Arild S Stana

Kari Anne Hoff

Åsbjørn Vetti

Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner

Interkommunal samarbeid - oppvekstkontor

Arild S Stana

Nes kommune

Samspill politikk og administrasjon

Arild S Stana

Hemsedal kommune

Skole og barnehage

Chriss Madsen

 

 

Vestfold

10

Nye Sandefjord kommune

Helhetlig styring

Lederutvikling - Kollektiv skoleutvikling

Arbeidsseminar - delegeringsreglement

Kristine C Hernes

Marlen Faannessen

Åsbjørn Vetti

Larvik kommune

Helse og omsorg

Heltidskultur

Styring og analyse

Skolestrukturutredning

Chriss Madsen

Geir Johan Hansen

Hildegunn Andreassen Chriss Madsen

Dag Langfjæran

Marlen Faannessen

Re kommune

Helse og omsorg

Heltidskultur

Chriss Madsen

Hildegunn Andreassen

Stokke kommune

Lederutvikling - Den gode styringsdialogen

Chriss Madsen

Hildegunn Andreassen

Andebu, Stokke, Holmestrand, Horten kommuner (+Moss)

Interkommunalt lederutviklingsprogram - Den gode styringsdialogen

Chriss Madsen

Hildegunn Andreassen

Andebu kommune

Lederutvikling 10-FAKTOR

Anne Bostad

Hildegunn Andreassen

Holmestrand kommune

Heltidskultur

Geir Johan Hansen

Hildegunn Andreassen

Nøtterøy kommune

Lederutvikling Barnehage

Dag Langfjæran

 

 

Telemark

10

Sauherad kommune

Ledersamling og samling for folkevalgte

Heltidskultur

Ingjerd Astad

Hildegunn Andreassen

Kongsberg kommune

E-læring lærende organisasjon

Jørn-Arild Mikkelsen

Nome kommune

Lederutvikling helse og omsorg

10-FAKTOR

Ledergruppeutvikling Holla 1-10-skole

Geir Johan Hansen

Hildegunn Andreassen

Dag Langfjæran

Marlen Faannessen

Notodden kommune

Heltidskulturseminar for ledere og ansatte

Hildegunn Andreassen

Kragerø kommune

Heltidskulturseminar for politikere, ledere og ansatte

Geir Johan Hansen

Hildegunn Andreassen

Bamble kommune

Lederutvikling Stathelle barneskole

Ledersamling – Interkommunalt samarbeid

Dag Langfjæran

Åsbjørn Vetti

Vinje kommune

10-FAKTOR

Dag Langfjæran

Anne Bostad

Kar Anne Hoff

Tokke kommune

Heltidskultur

Geir Johan Hansen

Porsgrunn kommune

10-FAKTOR

Anne Bostad

Skien kommune

Helhetlig styring

Håvard Moe

 

 

Aust-Agder

16

Alle kommunene i Aust-Agder

Skoleeierutvikling «NUBAS»

Jørn-Arild Mikkelsen

Dag Langfjæran

Aust-Agder fylkeskommune

Ledersamling 10-FAKTOR

Åsbjørn Vetti

 

 

Vest-Agder

13

Kvinesdal kommune

10-FAKTOR

KOSTRA-analyse

Styrekurs

Ingelin Burkeland

Håvard Moe

Arild S Stana

Audnedal, Mandal, Marnardal og Lindesnes kommuner

Ledersamling

Innføring i 10-FAKTOR

Ingjerd Astad

Åsbjørn Vetti

Kristiansand kommune

Ledersamling

Innføring i 10-FAKTOR

Ingjerd Astad

Åsbjørn Vetti

Farsund kommune

Ledersamling

Innføring i 10-FAKTOR

Ingjerd Astad

Marnardal kommune

Folkevalgtseminar – Tema Tillit

Ingjerd Astad

Vennesla kommune

Ledersamling

Innføring i 10-FAKTOR

Ingjerd Astad

Søgne kommune

Ledersamling

Innføring i 10-FAKTOR

Ingjerd Astad

Åseral kommune

KOSTRA-analyse

Chriss Madsen

Songdalen kommune

Lederutvikling 10-FAKTOR

Kari-Anne Hoff

Hildegunn Andreassen

Nye Lindesnes (Lyngdal, Audnedal, Lindesnes)

Kommunestruktur

Håvard Moe

Lyngdal kommune

Administrativ struktur

Håvard Moe

Audnedal kommune

Styrekurs

Arild S Stana

 

 

 

 

Rogaland

15

Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand kommuner

Organisasjonsutvikling IT-samarbeid

Ingjerd Astad

Hjelmeland kommune

Ledersamlinger

10-FAKTOR som utviklingsverktøy

Ingjerd Astad

Kari Anne Hoff

Håvard Moe

Klepp kommune

KOSTRA-analyse

Chriss Madsen

Rogaland fylkeskommune, Region nord og Region Midt

Lederutvikling: Ledelse for læring

Dag Langfjæran

Strand kommune

Lederutvikling

Lederveiledning

Eierstyring

Anne Bostad

Hanne Kjensli

Arild S Stana

Sauda kommune

KOSTRA-analyse

Ledersamling - endringsledelse

Håvard Moe

Haugesund kommune

Eierstyring

Arild S Stana

Stavanger, Sandnes Sola kommuner

Kommunereform - intensjonsavtaleprosess

Åsbjørn Vetti

 

Karmøy kommune

KOSTRA-analyse barnevern

Chriss Madsen

 

 

Hordaland

23

Fjell kommune

10-FAKTOR

Ingelin Burkeland

Åsbjørn Vetti

Bergen kommune

Planleggingsdag Haukås skole

Foredrag om motivasjon for læring for PALS-skolene i Hordaland

Ledelse for læring i Laksevåg bydel

Ingelin Burkeland

Jørn-Arild Mikkelsen

Fedje & Austrheim kommune

Ledersamling - Innføring i 10-FAKTOR

Ingjerd Astad

Åsbjørn Vetti

Stord kommune

Ledersamling - God ledelse og godt medarbeiderskap

Kurs i Hovedavtalen

Ingjerd Astad

Åsbjørn Vetti

Arild S Stana

Modalen kommune

Lederutvikling

Organisasjonsutvikling helse og omsorgstjenesten

Kristine C Hernes

Geir Johan Hansen

Lindås kommune

Lederutvikling

Åsbjørn Vetti

Kristine C Hernes

Øygarden kommune

KOSTRA-analyse

Lederutvikling toppleder og utvidet ledergruppe

Folkevalgtprogram

Åsbjørn Vetti

Chriss Madsen

Hildegunn Andreassen

Masfjorden kommune

Lederutvikling toppleder og utvidet ledergruppe

Åsbjørn Vetti

Hildegunn Andreassen

Kvam herad

Ledersamling

Eierstyring

Håvard Moe

Arild S Stana

Odda kommune

KOSTRA-analyse

Håvard Moe

Austevoll kommune

Lederprogram og lederveiledning

Arild S Stana

Åsbjørn Vetti

Voss kommune

Omdømmebygging, arbeidsgiverpolitikk og verdiprosess

Kari Anne Hoff

Åsbjørn Vetti

Nordhordlands kommunene

Kommunereformprosess - intensjonsavtale

Åsbjørn Vetti

Bergen, Osterøy, Vaksdal, Samnanger kommuner

Kommunereformprosess - intensjonsavtale

Åsbjørn Vetti

Tysnes kommune

Ledelse for kvalitet i barnehagesektoren

Oppvekstholisme

Jørn-Arild Mikkelsen

 

Bømlo kommune

Heltidskultur

Geir Johan Hansen

Os kommune

Ledelse for kvalitet i barnehagesektoren

Jørn-Arild Mikkelsen

 

Midthordland kompetanseregion (Tysnes – Os – Austevoll – Fusa – Samnanger – Vaksdal)

Lederutviklingsprogram skole / barnehage + eierprogram

Jørn-Arild Mikkelsen

 

 

 

 

Sogn og Fjordane

12

Luster og Sogndal kommuner

Ledersamling

Innføring i 10-FAKTOR

Ingjerd Astad

Årdal kommune

KOSTRA-analyse

Chriss Madsen

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kunnskapsbasert ledelse i lærende organisasjoner

Ledersamling

Dag Langfjæran

Arild S. Stana

Aurland kommune

KOSTRA-analyse

Helhetlig styring

Solund kommune

Rådmannsteam – utviklingsprogram

Jørn-Arild Mikkelsen

 

Sogn regionråd (Sogndal, Lærdal, Aurland, Balestrand, Vik, Årdal, Leikanger kommuner)

Kommunereformen

Arild S Stana

 

 

 

Møre og Romsdal

21

Herøy kommune

Kommunekompasset

Ingjerd Astad

Håvard Moe

Giske kommune

Ledersamling

Innføring i 10-FAKTOR

Ingjerd Astad

Kristiansund kommune

Kommunekompasset

Lederutvikling sykehjem

Lederutvikling heltidskultur

Ingjerd Astad

Håvard Moe

Geir Johan Hansen

Hildegunn Andreassen

Ørskog kommune

Kommunekompasset

KOSTRA-analyse

Ingjerd Astad

Håvard Moe

Rauma kommune

10-faktor

Åsbjørn Vetti

Kristine C Hernes

Stranda kommune

Samspill politikk og administrasjon

Håvard Moe

Kristine C Hernes

Vanylven kommune

Struktur og kultur for læring i Myklebust skule

Kommunekompassevaluering

Jørn-Arild Mikkelsen

Håvard Moe

Ørsta kommune

KOSTRA-analyse

Lederutvikling 10 faktor

Chriss Madsen

Kari-Anne Hoff

Hildegunn Andreassen

Norddal kommune

KOSTRA-analyse

Organisasjonsutvikling helse- og omsorg

Chriss Madsen

Geir Johan Hansen

Eide kommune

KOSTRA-analyse

Chriss Madsen

Volda kommune

KOSTRA-analyse

Lederutvikling 10 faktor

Chriss Madsen

Kari-Anne Hoff

Hildegunn Andreassen

Gjemnes Kommune

Organisasjonsutvikling

Hanne Kjensli

Kari Anne Hoff

Aukra kommune

KOSTRA-analyse

Chriss Madsen

Haram kommune

KOSTRA-analyse

Chriss Madsen

Sykkylven kommune

Omstilling helse og omsorg

KOSTRA-analyse

Geir Johan Hansen

Hildegunn Andreassen

Håvard Moe

Fræna kommune

Lederopplæring politikere

Dag Langfjæran

Tingvoll kommune

Lederutvikling

Anne Bostad

Kari Anne Hoff

Skodje kommune

Kommunestruktur

Håvard Moe

Sunndal og Nesset kommuner

Kommunestruktur

Håvard Moe

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Organisasjonsutvikling og lederopplæring Stranda videregåande skule

Hanne Kjensli

 

 

Sør-Trøndelag

8

Skaun kommune

Ledersamlinger

10-FAKTOR som utviklingsverktøy

Ingjerd Astad

Håvard Moe

Frøya kommune

Skoleeierskap og resultatforbedring

Dag Langfjæran

Melhus kommune

Lederutvikling

Helhetlig styring

Anne Bostad

Håvard Moe

Røros kommune

Politisk organisering

Håvard Moe

Holtålen kommune

Ledersamling

Håvard Moe

Selbu kommune

Styrekurs

Arild S Stana

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune

Seminar med kommunene - fylkessammenslåing

Åsbjørn Vetti

 

 

Nord-Trøndelag

7

Frosta kommune

Lederutvikling – skole, barnehage og helse

Ingelin Burkeland

Dag Langfjæran

Stjørdal kommune

Ledersamling

Omorganisering av helse- og omsorgstjenesten

Ingjerd Astad

Namdalseid kommune

Ledersamlinger

Innføring i 10-FAKTOR

Ingjerd Astad

Åsbjørn Vetti

Namsos kommune

Ledersamlinger

Innføring i 10-FAKTOR

Ingjerd Astad

Åsbjørn Vetti

Kristine Hernes

Overhalla kommune

K-lean

Geir Johan Hansen

Fosnes kommune

KOSTRA-analyse

Håvard Moe

Innherred samkommune

KOSTRA-analyse

Chriss Madsen

 

 

Nordland

11

Steigen kommune

Annen styring og analyse

Lederutvikling

Chriss Madsen

Kari-Anne Hoff

Hildegunn Andreassen

Geir Johan Hansen

Sortland kommune

Skolelederopplæring

Dag Langfjæran

Marlen Faannessen

Bodø kommune

ledersamling heltidskultur

Geir Johan Hansen

Vefsn kommune

Lederutvikling

KOSTRA-analyse

Geir Johan Hansen

Anne Bostad

Håvard Moe

Saltdal kommune

Heltidskultur

Geir Johan Hansen

Vevelstad kommune

Lederutvikling

Anne Bostad

Narvik kommune

Lederutvikling

Anne Bostad

Moskenes kommune

Utdanningsdirektoratet - Veilederkorps

Marlen Faannessen

Alstahaug kommune

KOSTRA-analyse

Håvard Moe

Rana kommune

Ledersamling

Håvard Moe

Narvik kommune

Lederutvikling

Hanne Kjensli

Anne Bostad

 

 

Troms

8

Dyrøy kommune

Ledersamling

Innføring i 10-FAKTOR

Ingjerd Astad

Sørreisa kommune

Ledersamling

10-FAKTOR som utviklingsverktøy, Guide til god ledelse

Ingjerd Astad

Tromsø kommune

Ledersamling heltidskultur

Lederutvikling for barnehagene i Tromsøya Vest

Hildegunn Andreassen

Dag Langfjæran

Geir Johan Hansen

Harstad kommune

Heltidsseminarer for ledere og ansatte

Lederutvikling

Geir Johan Hansen

Hildegunn Andreassen

Ibestad kommune

Lederutvikling 10-faktor

Resultatledelse

Geir Johan Hansen

Håvard Moe

Balsfjord kommune

Utdanningsdirektoratet – Veilederkorps

Endringsledelse

Marlen Faannessen

Arild S Stana

Bardu kommune

Kommunekompassevaluering

Håvard Moe

Tromsø kommune

To ledersamlinger – 10-FAKTOR

Åsbjørn Vetti

 

 

Finnmark

4

Hammerfest kommune

Ledersamling for administrativ og politisk ledelse

Analyse av hjemmetjenesten

KOSTRA-analyse

Ingjerd Astad

Chriss Madsen

+Chriss Madsen

Ingjerd Astad

Båtsfjord kommune

Skoleutvikling Båtsfjord skole

Jørn-Arild Mikkelsen

Nordkapp kommune

Lederutvikling helse og omsorg

KOSTRA-analyse

Geir Johan Hansen

Hildegunn Andreassen

Håvard Moe

Loppa kommune

Ledersamlinger

Håvard Moe

 

Andre oppdrag utført i samarbeid med KS / andre                                                                                                                TOTALT

87

Vaksenopplæringa Møre- og Romsdal

Leiing og organisasjonslæring

Ingelin Burkeland

Nye kommuner, FASE I

Kommunereform

 

Ingjerd Astad

Kristine Hernes

Åsbjørn Vetti

Nye kommuner, hovedløp

Kommunereform

Ingjerd Astad

Kristine Hernes

Åsbjørn Vetti

Geir Johan Hansen

Sør-Trøndelag Læringsnettverk integrering

Hildegunn Andreassen

Kristine C Hernes

Molde eiendom KF

Styreseminar

Kristine C Hernes

KS bedrift

Strategiprosess

Kristine C Hernes

Åsbjørn Vetti

Mortenstua skole interkommunale spesialskole

Struktur og kultur for læring

Jørn-Arild Mikkelsen

Marlen Faannessen

IKS PPT Indre Østfold

Kulturdugnad – individ til systemrettet arbeid

Jørn-Arild Mikkelsen

Nord Møre

Framtidsbilder

Jørn-Arild Mikkelsen

PILU

Teamutvikling

Jørn-Arild Mikkelsen

NKRF

KOSTRA-kurs

Chriss Madsen

Follorådet

KOSTRA-analyse

Chriss Madsen

Helsedirektoratet

KOSTRA

Chriss Madsen

KS – Kommuneøkonomikonferansen

Annen styring og analyse

Chriss Madsen

Vesterålen Regionråd

KOSTRA-analyse

Chriss Madsen

Kommuneforlaget

Annen tjenesteutvikling og innovasjon (Nye FRYD)

Annen tjenesteutvikling og innovasjon (Bedre Analyse)

Chriss Madsen

KS Rogaland

Læringsnettverk NyttBlikk heltidskultur

Geir Johan

Hildegunn Andreassen

Indre Østfold (Marker, Eidsberg, Askim, Spydeberg, Hobøl)

Kommunereform

Håvard Moe

KS-BTV, på vegne av flere av kommunene i de tre fylkene

Læringsnettverk for integrering, bosetting og kvalifisering av innvandrere

Da Langfjæran

Hildegunn Andreassen

KS-Sør - Trøndelag, på vegne av flere av kommunene i fylket

Læringsnettverk for integrering, bosetting og kvalifisering av innvandrere

Da Langfjæran

Hildegunn Andreassen

KS-BTV, på vegne av flere av kommunene i de tre fylkene

NyttBlikk læringsnettverk heltidskultur

Geir Johan Hansen

Hildegunn Andreassen

KS-Nord, på vegne av flere av kommunene i de to fylkene

Læringsnettverk heltidskultur

Geir Johan Hansen

Hildegunn Andreassen

KS – Rogaland, på vegne av flere kommuner i fylket

NyttBlikk læringsnettverk heltidskultur

Geir Johan Hansen

Hildegunn Andreassen

Dugnad konferanser «Det store heltidsvalget» i regi av KS Agenda

 

Geir Johan Hansen

Hildegunn Andreassen

Konferanse: «Organisering av det indre arbeidsmarkedet» KS Agenda

Geir Johan Hansen

Hildegunn Andreassen

Konferanse: «Sykefravær i helse og omsorg» KS Agenda

Hildegunn Andreassen

360 tilbake lesning helselederutdanningen BI

 

Geir Johan Hansen

Anne Bostad

Ingelin Burkeland

Marlen Faannessen

Hildegunn Andreassen

Sørumsand videregående skole

Personalkurs: Læringsledelse

Dag Langfjæran

KS-Østfold

Utviklingsprogrammet Den Gode Barnehage- og Skoleeier

Dag Langfjæran

MidtHordland Kompetanseregion

Skoleutvikling og skoleeierutvikling, Fase 2

Dag Langfjæran, Jørn Arild Mikkelsen, Hanne Kjensli

KS-Hordaland

Utviklingsprogrammet Den Gode Barnehage- og Skuleeigar

Dag Langfjæran

KS-S&Fj + Fylkesmannen i S&Fj

Utviklingsprogrammet Den Gode Barnehage- og Skuleeigar

Dag Langfjæran

KS-NT + Fylkesmannen i NT

Lederutvikling for mange kommuner i fylket: DenGodeSkoleLEDER

Dag Langfjæran

Hanne Kjensli

UDIR

Ungdomstrinnssatsingen

Dag Langfjæran

Marlen Faannessen

UDIR

Profesjonsutvikling i skole

Dag Langfjæran

UDIR

OU-samlinger for kommunene i Veilederkorpset

Dag Langfjæran

UDIR

Samling for fylkeskoordinatorer i FYR-prosjektet

Dag Langfjæran

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Rektorutdanningen 2015-2020: Ledelse av profesjonsutvikling

Dag Langfjæran

Ingelin Burkeland

Jørn-Arild Mikkelsen

PILU
Ledertreningsleir med deltakere fra flere kommuner

Dag Langfjæran, Jørn Arild Mikkelsen, Hanne Kjensli

KS-BTV, på vegne av flere av kommunene i de tre fylkene

Kurs om Tilstandsrapporten / kvalitetsmeldingen

Dag Langfjæran

KS-BTV, på vegne av 50 skoleleder i de tre fylkene

Studietur til Toronto i Ontario

Dag Langfjæran

Marlen Faannessen

Kommunenettverk BTV

Heltidskultur

Geir Johan Hansen

Kommunenettverk Rogaland

Heltidskultur

Geir Johan Hansen

Kommunenettverk Nordland og Troms

Heltidskultur

Geir Johan Hansen

Nord Universitet

Forelesninger Bachelor i sykepleie

Geir Johan Hansen

Kongsbergregionen

Kompetanseledelse

Anne Bostad

 

Fylkesmannen i Akershus

Kommunestruktur

Håvard Moe

Listerregionen

Kommunestruktur

Håvard Moe

KS, Kommunalbanken, NKRF, NKK

Prosjektledelse KOMØK 2016

Håvard Moe

Skien, Nesodden, Øvre Eiker, Melhus,

Studietur Kävlinge og Helsingborg

Håvard Moe

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Kommunestruktur

Håvard Moe

Revisjon Midt-Norge

KOSTRA-kurs

Håvard Moe

Revisjon Møre og Romsdal

KOSTRA-kurs

Håvard Moe

Midt – Hordaland kompetanseregion

Samling for ledere

Samling for skolevurdering

Hanne Kjensli

Jørn Arild Mikkelsen

10 kommuner på Nordmøre

Skoleeierutvikling sammen med IMTEC

Dag Langfjæran

Jørn-Arild Mikkelsen Marlen Faannessen

Ski kommune (gjelder 38 kommuner i Østfold og Akershus)

Ny 110-sentral - prosjektledelse

Arild S Stana

Gjøvik krisesenter

Lederveiledning

Anne Bostad

Sunnhordland kompetanseregion

Fremtidens skole

Jørn-Arild Mikkelsen

 

KS Bedrift

Styrekurs

Lederprogram for brann- og redningstjeneste

Arild S Stana

Åsbjørn Vetti

KS Agenda

Ny som ordfører

Eierstyring av kommunalt eide selskaper

Tre styrekurs

7 x KOSTRA-kurs

Organisering for læring i skolen

Organisering for læring i barnehagen

Hvordan følge opp 10-FAKTOR?

Innføring i 10-FAKTOR

Kurs i tjenestedesign

Arild S Stana

Chriss Madsen

Dag Langfjæran

Håvard Moe

Kari Anne Hoff

Åsbjørn Vetti

Anna Tokle Amundsen

 

Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS

Styreseminar

Arild S Stana

KS Sør-Trøndelag

Styrekurs

Arild S Stana

Glåmdal interkommunale renovasjon IKS

Styrekurs og seminar for representantskapet

Arild S Stana

Nore Energi AS

Styrekurs

Arild S Stana

Norsk Kommunalteknisk Forening

Veiledning - styrearbeid

Arild S Stana

Nye Trøndelag fylkeskommune

Lederprogram - endringsledelse

Arild S Stana

Alarmbrann Øst AS

Foredrag – virksomhetsoverdragelse og avvikling av selskap

Arild S Stana

Interkommunalt Samarbeid mot Akutt Forurensing Østfold IKS

Selskapsorganisering

Arild S Stana

KS Holding AS

Eierskapsmelding

Arild S Stana

Buskerud kommunerevisjon

Strategisamling

Arild S Stana

KS-Agder

Rekrutteringsprosjekt

Anna Tokle Amundsen

Åsbjørn Vetti

KS Østfold

Innlegg høstkonferanse – politisk lederskap

Åsbjørn Vetti

KS Rådmannslandsmøte

Møteledelse

Åsbjørn Vetti

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kommunereformseminar

Åsbjørn Vetti

KS FID

Internsamling – ny organisering

Åsbjørn Vetti

KS Akershus

Innlegg helhetlig styring - strategikonferanse

Åsbjørn Vetti

KS Sogn og Fjordane

Rådmannssamling – innlegg om framtidas ledelse

Åsbjørn Vetti

Teknisk fagskole Førde

Lederveiledning

Jørn-Arild Mikkelsen

Nord Møre

Framtidsbilder

Jørn-Arild Mikkelsen

Akershus fylkeskommune og nesten alle kommunene i fylket

Studietur til Danmark for Skoleeiernivået

Kvalitetsforum 3+3: Lederutvikling for skoleleder

Dag Langfjæran

Marlen Faannessen