• Helseledelse - KS Konsulent på Arendalsuka
Helseledelse - KS Konsulent på Arendalsuka

Helseledelse - KS Konsulent på Arendalsuka

Tirsdag 14. august kl 13.30 – 14.30 i Friergangen 2 i Arendal avholder BI og KS Konsulent et seminar med fokus på utfordringene med samhandling i helse-Norge slik de kommer til utrykk gjennom erfaringer fra utallige samhandlingsarenaer. 

Vi inviterer innledere som er aktører i ulike samhandlingsarenaer til korte innlegg, og legger opp til spørsmål, diskusjon og paneldebatt med salen. Seminaret har tittelen "Leve hele livet - hvordan kan samhandling og ledelse bli en brukerreise på pasientens premisser?"

Overskriftene er som følger: 

  • "Ledelse for samhandling er ledelse på kryss og tvers!" - Geir Johan Hansen og Hildegunn Andreassen fra KS Konsulent i dialog med Werner Christie
  • «Samhandling mellom foretak og kommuner, er det så vanskelig?» - Eivind Hansen, Administrerende dir. Haukeland sykehus
  • «Hvor langt og på hvilken måte kan teknologi og innovasjon gi bedre pasientreiser» - Prof. Margunn Aanestad, UiO
  • «Pasientens behov; hvem har definisjonsmakten?» - Stein Evensen, Helse- og sosialsjef Horten

Velkommen!

 

Les mer på Arendalsuka sine nettsider