Ekstern skolevurdering

Vi vet fra forskning og fra erfaring at eksterne blikk på egen organisasjonen kan være forløsende i arbeidet med kvalitetsforbedring.

KS-Konsulent har flere års erfaring fra utdanningssektoren. Vi har jobbet tett på skoleledere og skoleeiere og vært tilbydere i Skoleeierprogrammer. Vi vet fra forskning og fra erfaring at eksterne blikk på egen organisasjonen kan være forløsende i arbeidet med kvalitetsforbedring. Vi har mulighet til å tilby ekstern vurdering av enkeltskoler, eller av alle skoler i en kommune. Skolens resultater og ambisjoner er utgangspunktet for vurderingen. I en slik prosess skal lederne av skolen sammen med sitt personale peke ut noen konkrete kriterier de vil bli vurdert utfra. Områdene er fastlagt og er valgt ut på bakgrunn av hva som gir best læringsutbytte, jf forsking og erfaring. Ekstern vurdering av skoler er en metodikk utviklet og benyttet av Udir. Det er viktig at det legges til rette for gode forankringsprosesser hele veien. Lærere, elever og foreldre skal få si sin mening utfra de kriteriene skolen har valgt.

 

Kontakt

Hanne Kjensli

Hanne Kjensli

Seniorrådgiver