Helhetlige tjenester

Kvalitet i tjenestene skal kjennetegnes av at tjenestemottaker opplever intensjonene i kvalitetsarbeidet. God praksis i kvalitetsarbeidet rundt barn og unge må kjennetegnes av en holistisk tilnærming.

KS- konsulent kan bistå i arbeidet med å bygge en felles kultur for kvalitet i arbeidet med barn og unge. Viktige forutsetninger er å skape en felles forståelse og anerkjennelse for de ulike fagområdenes bidrag til det helhetlige kvalitetsarbeidet. Felles kultur og struktur for utviklingen vil være avgjørende.

  • Kultur bygges gjennom felles visjon, felles verdier og felles syn som fremmer felles holdninger, forventninger og felles språk.

  • Struktur bygges gjennom felles dialogbaserte møteplasser med et klart definert formål og riktige saker som underbygger og fremmer formålet. Lærende møteformer bidrar til mobilisering av de ulike kompetanser og bidrag fra alle deltagere med en forpliktende utgang av møtene med påfølgende læringssløyfer som utvikler, forbedrer og endrer praksis.

KS-Konsulent har bred erfaring med fusjonering av kultur og struktur for koordinerte og helhetlige tjenester. Kjennetegn på vår rådgivningspraksis er en kunnskapsbasert tilnærming tuftet på solid faglig kompetanse, nyere forskning, erfaringer fra beste praksis og gode referanser fra tilsvarende oppdrag i kommuner og fylkeskommuner.

Kontakt

Jørn-Arild Mikkelsen

Jørn-Arild Mikkelsen

Seniorrådgiver

Kontakt

Hanne Kjensli

Hanne Kjensli

Seniorrådgiver