Ledelse i barnehagen

Forskning viser at ledelse gjør en forskjell og er avgjørende for god kvalitet og utvikling av god faglig og sosial læring i barne- og voksenmiljø.

Lovfestet rett til barnehageplass gir nye muligheter og utfordringer i utvikling av den gode barnehage med fokus på kvalitet gjennom kompetent lederskap. Rammeplanens forventninger om utvikling av barnehagen som lærende organisasjon utfordrer ledelse i å forvalte fysiske og menneskelige rammefaktorer slik at barnehagens kjerneoppgave om å gi best mulig kvalitet rundt det enkelte barn blir ivaretatt.

KS-K skole og barnehage er et kompetanseteam med ledererfaring innen skole og barnehagesektoren, og høy formell kompetanse og bred erfaring innen endring og utvikling av organisasjoner gjennom ledelse. Kompetanseteamet KS-K skole og barnehage har også erfaring med utdanning av barnehagestyrere på masternivå gjennom samarbeidet med Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) om UDIRs Barnehagestyrerprogram.

Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon utfordrer ledelse i å eie et systemperspektiv som utvikler organisasjonen gjennom kompetente medarbeidere og tilrettelegging av arenaer som fremmer deling og refleksjon rundt praksis. Gjennom distribuert og delegert ledelse vil medarbeiderskap utvikles og motivasjon til å bidra øke, og dermed utvikle barnehagen til å nå organisasjonens mål sammen med sine medarbeidere. Barnehagens egenart og organisering utfordres gjennom å forvalte medarbeidernes og ledelsens kompetanse slik at rammeplanens intensjoner ivaretas.

KS- K kan bistå i prosesser som fremmer læringsledelse gjennom å kvalitetssikre lederrollene som utøves i lederteam, i avdelinger, i profesjonsteamene og på fellesarenaene hvor læringskunnskap og erfaring deles og reflekteres over.

Vi kan blant annet tilby konsulentbistand på følgende områder:

  • Lederutvikling
* Styrere
* Pedagogiske ledere
  • Læringsledelse
  • Coaching
  • Lederteamutvikling
  • Medarbeiderskap
  • Organisasjonskultur
  • Barnehagen som lærende organisasjon
* 5 disipliner
* Lærende møter og prosesser
* Kompetanseforståelse
* Brukermedvirkning

Kontakt

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Seniorrådgiver