Ledelse i skolen

Forskning viser at ledelse gjør en forskjell i skolen og er avgjørende for utvikling av gode læringsmiljø som fremmer skolens kjerneoppgave.

KS-K skole og barnehage er et kompetanseteam med ledererfaring innen skole og barnehagesektoren, og høy formell kompetanse og bred erfaring innen endring og utvikling av organisasjoner gjennom ledelse og lederutvikling. Kompetanseteamet KS-K skole og barnehage har også erfaring med utdanning av rektorer på masternivå gjennom samarbeidet med Universitetet i Bergen og høgskolene på Vestlandet om UDIRs Rektorprogram.

Utvikling av skolen som lærende organisasjon utfordrer ledelse i å eie et systemperspektiv som utvikler organisasjonen gjennom kompetente medarbeidere og tilrettelegging av arenaer som fremmer deling og refleksjon rundt praksis. Gjennom distribuert og delegert ledelse vil medarbeiderskap utvikles og motivasjonen til å bidra øke og dermed utvikle organisasjoner til å nå organisasjonens mål sammen.

KS- K kan bistå i prosesser som fremmer læringsledelse gjennom å kvalitetssikre ledelsesrollene som utøves i lederteam, i avdelinger, i profesjonsteamene og på fellesarenaene hvor læringskunnskap og erfaring deles og reflekteres.

Vi kan blant annet tilby konsulentbistand på følgende områder:

  • Lederutvikling
  • Lederteamutvikling
  • Læringsledelse
  • Organisasjonskultur
  • Skolen som lærende organisasjon
  • 360-graders lederevaluering
  • Coaching
  • Medarbeideroppfølging
  • Puls og Vokal som ledelsesverktøy

Kontakt

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Seniorrådgiver