"Tett på" ledelse i skoler

KS-Konsulent har bred erfaring med innføring av ledelsesmodeller i skoler som fremmer læringsledelse.

 Professor Viviane Robinson (2014)sin bok «Elevsentrert skoleledelse» peker på ulike forutsetninger som må være tilstede for at ledelse skal gjøre en positiv forskjell for elevenes læring. KS-K har innført avdelingsledermodell i flere kommuner tuftet på Viviane Robinson sin forskning. Effekten av læringsledelse er økt kapasitet og fokus på utøvelse av pedagogisk ledelse. Viktige forutsetninger er avdelingsledere med personalpedagogisk ansvar og undervisning som en del av stillingen.

KS-K kan bidra med nyttige og konkrete verktøy for ledelse av lærende møter, utvikling av lærende team, kunnskap og ferdigheter i utøvelse av mestringsorientert ledelse, og trening på coachende teknikker som fremmer dialogen om læreres undervisningspraksis.

«Tett på» ledelse forutsetter et godt fungerende lederteam som sikrer, vurderer og utvikler høy undervisningskvalitet i alle læringsmiljø. Utvikling av lærende lederteam er derfor en viktig tilnærming for å lykkes med læringsledelse i skolen som lærende organisasjon.

Kontakt

Jørn-Arild Mikkelsen

Jørn-Arild Mikkelsen

Seniorrådgiver

Kontakt

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Seniorrådgiver